Druh a rozsah poskytované péče:

ambulantní diagnostická, léčebně preventivní a poradenská péče v oboru: tuberkulóza a respirační nemoci

Aktuality


Ordinační hodiny :

Ordinace 23.12. a 27.- 30.12 uzavřena

Očkujeme 3. posilujicÍ davkou vakcinou Pfizer
- Pouze pacienty, kteří jsou v naší pravidelné péči.
- Nutno předem domluvit termín
Image