Druh a rozsah poskytované péče:

ambulantní diagnostická, léčebně preventivní a poradenská péče v oboru: tuberkulóza a respirační nemoci a cytologická diagnostika v rámci oboru

Aktuality